През последните седмици Министерството на образованието и науката пораздвижи духовете с проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Иначе казано Наредбата за заплащането на втория шанс.

Въпросният втори шанс беше даден с благословията на депутатите, които приеха промени в Закона за предучилищното и училищно образование. С тези промени стана възможно зрелостниците, недоволни от оценката си на задължителната матура по български език и литература или по избран от тях втори предмет, да имат право да се явят втори път на изпит.

Това право ще може да се упражни в рамките на година - месеци след положена матура или със следващия випуск. Еднократно. Оценката няма да промени резултата от матурата в дипломата, но ще бъде отбелязана в удостоверение, което ще може да бъде взето предвид при кандидатстване във висше учебно заведение. Така при балообразуване избраният университет ще зачете по-високата оценка, независимо дали е от редовна матура, или от втори опит.

Деликатната подробност е, че според проекта вторият опит ще бъде платен. Колко точно ще струва, все още никой не знае, тъй като в Тарифата за таксите на МОН няма определен размер на такса за допълнително явяване на матура.

Най-близка по смисъл е таксата за валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално (самостоятелно) учене. За провеждане на изпит за валидиране на компетентности се взема такса от 30 лв. Още 10 лв. струва издаването на удостоверение. Оформя се една сума от 40 лв., която би могло да бъде приета и за такса за второ явяване на матура и издаването на съответното удостоверение.

Тук обаче идва следващият проблем - защо изобщо трябва да се плаща. Неотдавна омбудсманът Диана Ковачева уведоми просветния министър Галин Цоков, че при нея са постъпили жалби от родители и бъдещи зрелостници, които са обезпокоени от предвидената в наредбата такса, чийто размер не е конкретизиран.

Трябва да признаем, че след като държавата щедро отмени таксите за обучение на студентите и докторантите държавна поръчка, подобно намерение няма логика. Още повече, че кандидатите за втори шанс ще се явяват на изпит по планирани вече сесии, които според омбудсмана не води до повишаване на разходите.

Според привържениците на предложението таксата ще има дисциплиниращ ефект - платил си си - няма начин да се откажеш. Освен това трябва да се сложи край на нагласата нищо да не се заплаща, макар че се дават пари за частни уроци и пробни матури.

Подкрепящите нововъведението имат и друг аргумент - МОН има нужда от тези пари, тъй като става дума за организация на процес, който включва разходи - квестори, реорганизация на учебния ден, ангажиране на изпитна комисия и т. н. А и след като държавата пое едни такси, вторият шанс ще натежи да бюджета. Все пак бяха прежалени 136 млн. лв.

Извън разговора за пари, можем да поспорим за необходимостта от втори шанс. Едва ли има ученик или родител, който би се възпротивил на идеята. Друг въпрос е дали тази възможност наистина води до по-добро представяне.

Ако си зрелостник, който цяла година е ходил на частни уроци, за да се подготвя, и се е явил на пробна матура, логично би било резултатът да отразява реално знанията ти - тоест да е очаквано добър. Да, има психологически момент, но при добра подготовка и той е пренебрежим.

Възможно е да има непредвидени фактори, които да осуетят доброто ти представяне - подобни случаи са рядкост, но заслужават втори опит. Друг аргумент може да бъде късметът - не се паднало това, в което най-добре можеш да демонстрираш знанията си. И той не е особено убедителен, тъй като нищо не може да гарантира, че вторият път късметът ще проработи. Не е за пренебрегване и родителската амбиция - колко са родителите, които смятат, че детето им не заслужава повече?

В крайна сметка матурите отразяват това, което си научил през годините, а не само през последните месеци активна подготовка. Би могло да се поспори и дали един втори опит със следващия випуск има смисъл, когато си загубил инерцията за учене и си се отдалечил от този род занимания.

Общо-взето с това се изчерпва групата, която би имала интерес към втория шанс. За останалите тази възможност не е необходимост.

И най-накрая - дали вторият шанс ще подобри глобално резултатите от матурите, които с всяка следваща година стават все по-срамни.

Да си спомним, че средната оценка на задължителната матура по български език и литература през миналата година бе 3,93, с 2,5 точки по-ниска от тази през предходната година. Тя е най-ниската от 2008 г. насам, откакто съществуват матурите в настоящия си вид.

С две пълни шестици ( задължителна и избираема матура) бяха едва 30 зрелостници, с две слаби над 1000.

Резултатите бяха определени като "исторически ниски" и пак се заговори за промяна на формата на матурите. Засега промяна няма.

Но вече има и втори шанс, който едва ли ще покаже възходяща тенденция при матурите, макар и платен. Последното не е окончателно.