Двама министри и един прокурор ще търсят неизгодни договори за съвместна дейност, чрез които се източват публични средства от държавни и общински болници. Ще се съсредоточат главно върху търговските споразумения с частни клиники и доставчици на различни услуги. Защото нямат никаква представа кои са нарушителите.

И защото внезапно са открили как се източва Здравната каса. Ще проверяват всички болници без изключение и "без чадъри", до 20 декември, предколедно, за да поотложат още малко реанимирането на закъсалите държавни и общински болници (по последни данни 9 на брой), които всъщност са отдавна мъртви.

От БСП пък напират за мораториум върху издаването на лицензи на нови частни болници. Както се казва: "Късно е, либе, за китка", но те тая песен я знаят.

Главният прокурор пророкува, че вероятно ще бъдат засегнати "субекти с големи финансови интереси в сектора" и оповести "новината", че съществуването на схемата "болница в болницата" създава възможност за прилагането на порочни практики. Вътрешният министър гарантира, че "битката ще бъде жестока", а здравният му колега побърза да заяви, че закриване на болници няма да има, само ще бъдат преструктурирани, което ще отложи неизбежната им смърт с още някоя и друга година и ще генерира нови дългове. Но пък закриването е твърде непопулярна мярка и е работа за юнаци.

В подкрепа на невероятната активност бяха цитирани "шокиращи" случаи на злоупотреби, които нито са новост, нито са прецедент. За случая с врачанската болница "Д-р Параскев Стоянов" и помещаващата се в нея "Медика Кор" например се говори още от времето на Петър Москов, при чието управление "частните кардиологии" преживяха същински разцвет.

Освен това, докато се коментираше окаяното състояние на държавни и общински болници по-рано тази година, станаха известни и данните на НЗОК за изплатените средства на лечебните заведения за изминалите четири години, които показват, че от общо 300 млн. увеличение на парите на всички болници, 190 са отишли при колегите им от частния сектор. Само за миналата година Здравната каса им е изплатила 568 млн. лв. (при 378 млн. през 2013 г.). За тези четири години броят на частните клиники също е чувствително увеличен от 139 на 153, да не забравяме и постоянното разкриване на нови дейности в тях.

За да ги подпомогне, негласно, държавата наложи регулативни мерки под формата на лимити, които окончателно ги изведоха в позицията на толерирани, за сметка на държавните и общинските здравни заведения. И ако частните мога да избират да обслужват добре платените клинични пътеки, свързани със сърдечно-съдови и онкологични заболявания например, общинските поемат спешните случаи, които както знаем са ниско платени, но скъпоструващи и многобройни.

Като стана дума за частните лечебни заведения, защо да не погледнем каква е процедурата за издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност още повече, че тя е прилежно публикувана и в сайта на Министерството на здравеопазването. Това би обяснило в голяма степен, с чия благословия никнат кардиологии и онкоцентрове и кой би трябвало да упражнява контрол върху дейността им.

За да получиш разрешение за осъществяване на лечебна дейност, трябва да отговаряш на изискванията, упоменати в Закона за лечебните заведения (чл. 46, ал. 2 и чл. 50); чл. 2 от Наредба № 49 от 18 октомври 2010 г; Наредбата за водене на регистър на лечебните заведения; медицинските стандарти, утвърдени с наредби на здравния министър и да си си платил таксите според чл. 5 от Тарифа на таксите. Иначе казано трябва да удостовериш, че отговаряш на условията и да си го доказал документално и с пари.

Какъв е пътят до разрешителното? Заявлението и необходимите документи се подават в Районната здравно-осигурителна каса, където биват проверявани един месец. Оттам се изпращат на министъра на здравеопазването за експертна оценка, минавайки през две дирекции на ведомството - "Медицински дейности" и "Нормативно регулиране на обществени поръчки в здравеопазването". При необходимост, длъжностни лица могат да извършат проверка по спазването на изискванията, но това очевидно не е честа практика. После всичко се съгласува с ресорния зам.- министър, откъдето документите се представят за подпис на здравния министър, подкрепени със съответния доклад.

Както забелязвате процедурата е дълга и участниците в нея са достатъчно много, за да бъде установено чия е отговорността за сегашното състояние на здравеопазването. Да не говорим и за доброволното и задължително акредитиране на здравните заведения, което подлежи на "оглеждане" и от 13-членен съвет, в който освен представители на здравното министерство, влизат и членове на НЗОК, представители на съсловните и пациентски организации.

Да предположим, че червената лампичка не е светнала по време на тягостната процедура с, както се уверихме, многобройни участници. Лечебното заведение се е сдобило с разрешително и съвсем законно е започнало да упражнява дейността си. Да предположим и че "изненадващо" са постъпили сигнали за некоректни действия от негова страна. Тогава се намесва Изпълнителната агенция "Медицински одит", чиято основна функция е да предотвратява "появата, действието и разпространението на корупционни практики в системата на здравеопазването". Така да се каже свързващото звено между пациента и правораздаването. Още повече, че активно ни убеждават, че в подаването на сигнали за нарушения има смисъл.

Какви например са резултатите от дейността й за първото шестмесечие на настоящата година? Изготвените актове за административни нарушения са 144; изготвените наказателни постановления - 151 - от тях обжалвани са 79, а отменени от компетентен съд с влязло в сила съдебно решение са 28. Потвърдените, с влязло в сила съдебно решение, са едва 19, а висящите производства - 115. Лесно е да преценим каква е ефективността на агенцията и чии права защитава съдебната система.

И след тези очевидни факти, три ведомства, две от които преки или косвени виновници за това състояние на здравната система, обявяват война на корупционните практики в нея. Защо е необходимо да организират показни акции в края на годината, след гласуването на бюджета за следващата, в който очевидно няма предвидени средства за реанимация на мъртви болници?

Ами да се поогледат. И да не ни подхвърлят коледни "бонуси" под формата на медийни пасти.