Миналата седмица Европейският парламент гласува забрана за сключване на ранни и насилствени бракове. Фиксирана бе минимална възраст от 18 години за встъпване в брак на територията на целия ЕС (досега в някои държави тя бе по-ниска). Евродепутатите призоваха забраната за ранни и насилствени бракове да бъде въведена в националните законодателства на държавите-членки и да се гарантира нейното спазване.

На пръв поглед добра новина. Европа се обявява срещу практики, които са чужди на цивилизационната й същност, но неофициално се прилагат на нейна територия. Като че ли се дава отговор на питането, което поставих в предишната ми статия: "Трябва ли ние, европейците, да отстояваме и развиваме нашата европейска цивилизационна идентичност (в чиято основа е християнството) или напротив - да приемем външни за нея влияния паралелно с имиграцията от външни за Европа култури?". Само че се пораждат два основателни въпроса.

Първият е как ще се избегне заобикалянето на тази забрана в страни, в които съжителството без брак е равнопоставено с брака? Какво правим, когато тези нежелани от ЕС "бракове" просто не се официализират пред църквата или общината, но реално съществуват и са валидни в рамките на общността, която ги практикува?

И по-важният въпрос: как изобщо тези обичаи ще бъдат прекратени на територията на ЕС, при условие, че те в момента се практикуват изключително в т.нар. "no go zones" (напр. Моленбеек в Белгия), където отдавна са се оформили мултикултурни анклави и официалната власт там е на практика номинална?

Повече от ясно е, че за да се приложат на практика тези добри идеи, това няма да стане (само) със законодателни промени, а ще трябва твърдост и воля за изпълнението им. И много, много, много бой за онези, които упорстват да си прилагат "културните традиции" в разрез с европейските ценности. Независимо дали става дума за балкански цигани, или за мигранти от Африка и Близкия изток в Западна Европа. И в това няма нищо неевропейско, след като се защитават достиженията на европейската цивилизация. Навремето правителствата на Маргарет Тачър във Великобритания не се притесняваха да използват изтезания срещу терористи от ИРА, палки и конна полиция срещу стачкуващи миньори и сълзотворен газ срещу улични вандали.

В случая премахването на тези грозни практики (ранни и насилствени бракове) преминава през връщане на държавата в мултикултурните гета, най-вероятно и с военна сила. И оттам нататък всеки, който смята, че има право да налага собствените си, но чужди за Европа правила, ще трябва да усети физическата репресия на държавата срещу себе си. Буквално.

Само че днешните джендър неутрални западноевропейски "лидери" едва ли ще се решат на такива стъпки. А и дори да се появи някой куражлия, веднага ще му скочат разни правозащитни организации и ще го обвинят в "погазване на европейските ценности".

И за да е пълна картинката, редно е да се уточни, че това гласуване в ЕП върви в пакет с нов призив на евродепутатите към държавите-членки да ратифицират просмуканата от феминистки малоумия "Истанбулска конвенция". За същността на този документ и пагубната му роля спрямо жените (които основно са жертвите и на забранените от ЕП "бракове") вече писах. Сега остава да видим дали още някоя държава ще се поддаде на манипулацията...

Въпреки всички резерви, това решение на ЕП е стъпка в правилната посока. Европа е място на различни идентичности, които обаче живеят по общи правила. И тези правила не подлежат на ревизия. В Европа - по европейски!