Кризата провокира сериозен ръст на престъпността в Разградско през първото шестмесечие на годината, отчитат от областната дирекция на МВР.

В сравнение със същия период на 2009 година броят на престъпленията е по-голям с близо 11%.
Най-голям е ръстът в Кубрат, където престъпленията са скочили с над 20%.

Доминиращи за региона продължават да са престъпленията против собствеността. Те са 68% от общия брой, а кражбите са се увеличили от 348 през първото шестмесечие на 2009г. на 415 през 2010 г.

От общо 581 установени извършители на престъпления, 318 са безработни, което показва, че в региона безработицата е един от основните криминогенни фактори.