Инспекторатът на Висшия съдебен съвет (ИВСС) изрови дело за покупко-продажба на недвижим имот, което е продължило 19 години, 7 месеца и 19 дни.

Делото е с най-голяма продължителност от разгледаните през посочения период 145 заявления в хода на проверката на ИВСС по разглеждане на заявления срещу нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок за последното тримесечие на 2018 г.

Делото е образувано е на 26 юни 1998 година и е разгледано от три съдебни инстанции.

Процесът е приключил с окончателен съдебен акт на 15 февруари 2018 година.

Основната причина за продължителността на делото е свързана с организацията на съдебните заседания в първоинстанционното производство, което е продължило 17 години, пише ИВСС.

15 години дело за откраднат GSM

15 години дело за откраднат GSM

Държавата плаща 100 000 лв. обезщетения за 62 забавени дела

В хода на производството са насрочени 27 съдебни заседания, като 16 от тях са отложени за събиране на доказателства. Тези отлагания в много голяма степен се дължат на това, че съдът е уважавал безкритично несвоевременни доказателствени искания на страните, без да дава указания на участниците в процеса или да налага санкции в тази насока.

ИВСС констатира, че за това е показателен факта, че едва в 18-то по ред заседание, провело се на 19 октомври 2010 година, е допусната съдебно-психиатрична експертиза със задача да се установи дали наследодателите на ответниците са разбирали ясно значението на действията си по отношение на процесното жилище към момента на сключване на предварителния договор, при положение, че и двамата продавачи са починали още преди образуване на делото.

За да се изготви и приеме експертно заключение относно психическото състояние на продавачите, са отложени следващите 7 съдебни заседания по делото, тъй като поискалите експертизата страни са забавили внасянето на депозит за възнаграждение на вещото лице, а отделно от това изготвеното заключение е било оспорено и е допусната тройна съдебно-психиатрична експертиза със същата задача.

Извън тези отлагания 4 заседания на съда са били отложени заради отвод на съда, а други 3 - по искане на ответника или на процесуалния му представител, без за това да са били налице основателните причини. 

Две 12-годишни досъдебни производства откриха инспектори

Две 12-годишни досъдебни производства откриха инспектори

Заради действия и бездействия на разследващите органи и прокуратурата