Дело за откраднат мобилен телефон е продължило 15 години, 1 месец и 22 дни след образуването му. Това е най-продължителното наказателно производство, установено от Инспектората към ВСС при проверка на 145 заявления от граждани за забавени извън разумен срок дела, извършена в периода 1 октомври - 31 декември 2018 година.

От всичките 145 заявления 102 се оказват основателни - 34 са по наказателни дела, 68 са по граждански, търговски и административни дела.
Данни на Министерството на правосъдието сочат, че по въпросните основателни жалби за този период са сключени 62 споразумения, по които общата изплатена сума за обезщетения е 97 900 лева, като максималният размер на обезщетението е в размер на 10 000 лв.

15 години се точи дело за откраднато златно синджирче, показа проверка на ИВСС

15 години се точи дело за откраднато златно синджирче, показа проверка на ИВСС

От 1 юли до 30 септември 2017 г. Инспекторатът провери 111 заявления на граждани

Делото за откраднатия телефон е образувано през месец май 2003 година и е приключило през юли 2018 година с окончателно решение на Софийски градски съд (СГС).

Решението на СГС обаче отменя постановената от Софийски районен съд (СРС) присъда и по този начин наказателното производство е прекратено поради изтичане на абсолютната погасителна давност за наказателно преследване.

По данни на ИВСС досъдебната фаза на производството е продължила 8 години, 1 месец и 8 дни. Делото е било спирано 4 пъти за период от общо 1 година, 6 месеца и 26 дни поради невъзможност да бъде разпитан важен свидетел. Делото е връщано 6 пъти за допълнително разследване от наблюдаващите прокурори на разследващите, след получено от тях заключително мнение за спиране или предаване обвиняемия на съд.

Освен това два пъти делото е връщано от съда на прокуратурата за отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения.

За удължаване на наказателното производство е допринесло и неспазването от наблюдаващия прокурор на срока, в който е следвало да се произнася след получаване на делото. Той е постановявал актовете си в срокове до 5 месеца, вместо в законоустановения едномесечен срок.

Държавата изплаща над 140 хил. лв. на пострадали от забавено правосъдие

Държавата изплаща над 140 хил. лв. на пострадали от забавено правосъдие

Заявления срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт се подават в Инспектората към ВСС

Забавяния в наказателното производство са допуснати и в съдебната му фаза. Първоинстанционният Софийски районен съд два пъти е разглеждал делото, като при първоначалното му разглеждане делото е продължило 2 години, 9 месеца и 19 дни. Насрочени са единадесет съдебни заседания, като ход на делото е даден само в две, а 8 поредни заседания са отложени поради нередовно призоваване на пострадалата.

Съдът, за да избегне нови отлагания на делото, е предприемал адекватни и своевременни дисциплиниращи мерки - постановил принудителното довеждане на пострадалата, като я е обявил за общодържавно издирване.

За увеличаване продължителността на наказателното производство е допринесло обстоятелството, че поради допуснати от СРС съществени нарушения на процесуалните правила постановената по делото присъда е била изцяло отменена от СГС и делото е върнато на първа инстанция за ново разглеждане от друг състав.

Разглеждането на следващото образувано пред СРС дело е продължило 3 години, 3 месеца и 16 дни. Първото съдебно заседание по делото е било насрочено 6 месеца след образуването му, в нарушение на законоустановения 3-месечен срок. Мотивите към присъдата също са изготвени в нарушение - 1 година, 5 месеца и 27 дни след последното съдебно заседание.

10 000 лв. обезщетение за дело, продължило над 14 години

10 000 лв. обезщетение за дело, продължило над 14 години

За 3 месеца са платени 117 660 лв. обезщетения по 48 споразумения