Две наказателни дела са прекратени поради изтекла давност. Това показа проверка на инспекторите към Висшия съдебен съвет (ВСС) от 1 юли - 30 септември 2017 г. по 111 заявления, съобщиха от ИВСС.

Жалбите на граждани са за просрочване. Двете производства са сред основателните 40 заявления по наказателни дела.

19 години се е точило дело за измама, установиха в Инспектората на ВСС

19 години се е точило дело за измама, установиха в Инспектората на ВСС

Проверката е за 1 юли - 30 септември 2017 г.

15 години, 1 месец и 14 дни е продължило производство за грабеж на златен синджир с 3 елемента. Този период обхваща досъдебно производство и движение на делото на една съдебна инстанция.

Досъдебното производство, започнало през октомври 2001 г., е спряно от февруари 2003 г. до октомври 2007 г. Двамата обвиняеми не са намерени на посочените от тях адреси. Непроявеното усърдие в работата на магистратите е забавило делото с 4 години.

Нарушение на случайния подбор на дело в САС установява проверка

Нарушение на случайния подбор на дело в САС установява проверка

Комисията е назначена от председателя на ВКС Лозан Панов

По образуваното през 2008 г. в Софийски районен съд съдебно производство, продължило 8 години и 26 дни, също са допуснати забавяния. Насрочени са 30 съдебни заседания, като голяма част от тях са отложени поради действията на съда.

В периода юни 2009 - февруари 2010 г. четири заседания са отложени поради непредставяне по делото на справки за адреса на един от подсъдимите, производството срещу когото е водено задочно.

В периода април 2011 - април 2016 г. съдът е отложил всички насрочени съдебни заседания по различни причини - неявяване на свидетели, вещи лица, защитници на подсъдимите, отсъствие на съдията-докладчик поради служебен ангажимент или на съдебен заседател и други. Като резултат - производството по делото е прекратено с определение от ноември 2016 г. поради изтичане на абсолютния давностен срок.

Другото прекратено поради изтекла давност производство, е за имотна измама, която е причинила вреда в големи размери.

Във фазата на досъдебното производство (продължило 2 години, 2 месеца и 20 дни) по отношение на заявителя делото веднъж е върнато от Софийска районна прокуратура на разследващите органи за извършване на допълнителни процесуално-следствени действия. Това е забавило приключването му с близо 10 месеца.

В съдебната фаза също е има забавяне при приключване на делото. След разглеждането му от две съдебни инстанции, влязлото в сила решение на Софийски градски съд, с което е потвърдена постановената от Софийски районен съд присъда, е отменено от Върховния касационен съд по реда на възобновяването и делото е върнато на СРС, което продължило 4 години и 19 дни.
Това е причинило забавяне от 2 години и 1 месеца. Мотивите на постановената присъда са изготвени 2 години и 5 месеца след установения 15-дневен срок.

Отчетът на Инспектората към ВСС за установените нарушения може да бъде открит на интернет страницата на ИВСС.