19 години, 2 месеца и 10 дни се е точило дело за документна измама. Това показа проверка на Инспектората на ВСС, предизвикана от 111 заявления на граждани за забавени дела. Проверката е направена в периода 1 юли - 30 септември 2017 г., съобщиха от Инспектората на ВСС.

79 от заявленията за забавяне според Закона за съдебната власт (ЗСВ) са основателни. От тях 40 са по наказателни дела, а 39 са по граждански, търговски и административни дела.

Производството, продължило 19 години, 2 месеца и 10 дни, е за получаване на възстановен ДДС чрез използване на фалшив документ като документната измама е в особено големи размери.

Делото е сложно, признават от ИВСС. По него са с обвиняеми 19 души, а свидетелите са над 60. Събрани са значителен обем писмени доказателства със счетоводен, данъчен, митнически, фирмен и търговски характер.

Уволниха дисциплинарно съдийка от СГС за забавени дела

Уволниха дисциплинарно съдийка от СГС за забавени дела

Отсъстваше Лозан Панов

Досъдебното производство е продължило 6 години и 2 месеца. Делото е връщано пет пъти от прокурора на разследващите органи за извършване на допълнителни процесуално-следствени действия или за отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения, ограничаващи правото на защита на обвиняемите.

Наказаха ексшефа на районния съд заради забавени дела

Наказаха ексшефа на районния съд заради забавени дела

Методи Лалов е наказан със забележка

Като друга причина за бавното правораздаване по това дело инспекторите са установили, че процесуално-следствени действия не са извършвани ритмично, последователно и в установените срокове. При третото връщане на делото през април 2003 г. прокурорът е изискал разследващите да представят в 10-дневен срок за предварителното производство. Четири месеца по-късно водещият следовател е отстранен, а делото е иззето и предадено за разследване на директора на Окръжната следствена служба в Благоевград.

Цацаров погна софийските съдилища за стотици забавени дела

Цацаров погна софийските съдилища за стотици забавени дела

Сред делата има и такива за убийства

Забавяния има и във фазата на съдебното производство. 5 години, 10 месеца и 28 дни е продължило производството пред първоинстанционния съд (Окръжен съд - Благоевград). От насрочените общо 27 съдебни заседания са проведени само 11. Постановената в това производство присъда е отменена изцяло от въззивната инстанция (Апелативен съд - София) и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд, като така съдебната фаза по делото е започнала отначало.

През 2011 г. същото съдебно производство е прекратено в Окръжен съд - Благоевград и делото е изпратено на Софийския окръжен съд. Там производството е продължило 2 години, 2 месеца и 18 дни. Мотивите на постановената присъда са изготвени 4 месеца след срока от НПК.

Въззивният съд (Апелативен съд - София) е постановил решение 9 месеца след изтичане на установения в от НПК срок.

Подробности за проверката на ИВСС от 1 юли - 30 септември 2017 г. може да бъде открита на интернет страницата на ИВСС http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/16.

По информация от Министерството на правосъдието за този период са сключени 70 споразумения, по които общата изплатена сума за обезщетения е 204 400 лв. Максималният размер на обезщетението, предвиден в ЗСВ, е 10 000 лв.