Oт 10.00 ч. пред Храм-паметника „Ал. Невски" в столицата министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев ще връчи ключовете на 40 нови линейки на центрове за спешна медицинска помощ в страната.

На тържеството са поканени народни представители от Комисията по здравеопазване, директори на спешни медицински центрове от цялата страна.

Предоставянето на новите линейки е в изпълнение на един от приоритетите на Министерството на здравеопазването до средата на 2009 г. автопарка на спешната помощ да бъде изцяло обновен.

За последните 3 години по линия на заемно споразумение с Международната банка за възстановяване и развитие министерството им предостави нови 255 реанимобила.

Всички нови линейки са оборудвани в съответствие с изискванията за добра медицинска практика и отговарят на изискванията на европейските стандарти и на конкретните директиви на ЕС за медицински автомобили, оборудване и медицинска апаратура.

Те разполагат с вакуумна и кислородна инсталация, функционални носилки, в т. ч. и за пациенти с травми на гръбначния стълб, климатизирана санитарна част и допълнително медицинско оборудване, което да осигурява качество на медицинското обслужване.

Допълнителното оборудване включва електрокардиограф, дефибрилатор, инфузионни помпи за спринцовки, мобилен респиратор и спешна чанта.