5000 лева глоба за нарушена карантина. Това решиха окончателно депутатите, гласувайки текстове от закона за здравето.

Лице, отказало да изпълни задължителна изолация, както и лице, което прекъсне изпълнението на задължителна изолация, се довежда принудително със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи по искане на органите на държавния здравен контрол, на ръководителя на лечебното заведение за болнична помощ, на лекуващия лекар или на лекаря, насочил лицето за хоспитализация.

Създават се и допълнителни възможности за изпълнение на правомощията на регионалните здравни инспекции (РЗИ) относно поставянето на лица, положителни за COVID-19 и техните контактни лица на задължителна изолация или карантина с предписание на директора на съответната регионална здравна инспекция.

С предложените изменения се цели да се намали административното натоварване на РЗИ и да се осигури възможност за правилно и законосъобразно прилагане на мерките по изолация и карантина.

Предлага се създаването на нормативна възможност за връчване на предписанията за поставяне под изолация или карантина на съответните лица, чрез устно уведомяване или чрез цифрови съобщения. По този начин ще се подпомогне дейността на инспекциите и ще се намали натовареността на здравните инспектори при изпълнение на техните задължения и отговорности в областта на надзора и контрола на противоепидемичните мерки в контекста на COVID-19.

Нормативните промени се предлагат предвид обстоятелството, че регистрираните средно на ден новозаразени с COVID-19 лица в страната драстично нараства, като същевременно хроничният кадрови недостиг в РЗИ, натрупан през последните години, възпрепятства навременното прилагане на противоепидемични мерки. Забранява се и износът на лекарства, които са дефицитни в страната.