Прокуратурата проверява наредби, приети от общинските съвети и посветени на определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

При проверката на ВАП са разкрити незаконосъобразни разпоредби в 52 общини.

Подадени са 16 протести до административните съдилища против разпоредбите, приети от общински съвети Варна, Сливен, Хасково, Димитровград, Самоков и др.

Проверката цели да се прекрати незаконосъобразното изразходване на публични финанси.

ВАП установи 88 незаконни общински наредби

ВАП установи 88 незаконни общински наредби

Атакуваните текстове противоречат на принципите на свободна стопанска инициатива

ВАП проверява случаите, в които се предвижда таксата за битови отпадъци за общински и държавни имоти, ползвани или наети от други лица, да се заплаща от общината, съответно от държавата, за сметка на наемателя, съответно на ползвателя.

В Закона обаче е записано, че в такива случаи данъците и таксите трябва да се плащат от наемателите, които ползват този вид имоти.

От ВАП изтъкват, че разрешенията на общинските съвети противоречат и на Конституцията на РБ. На практика така общините без основание увеличават финансовата тежест за държавата