Окръжната прокуратура във Варна предаде на съд управител на фирма, избегнал плащането на данъчни задължения в особено големи размери. 54-годишният Цветан Цв. е предаден на съд от Окръжната прокуратура във Варна след като избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери - 68 075 лева. 

Той потвърдил фалшиви данни в подадени справки-декларации и съставил и използвал документ с невярно съдържание - дневници за покупки към тях, при представяне на информация пред органите по приходите на ТД НАП във Варна. Така успявал да приспада неследващ се за управляваното от него дружество "Хоумър" ООД данъчен кредит.

Престъпната дейност подсъдимият управител, който е с висше икономическо образование, извършил в периода от 14 септември 2012 до 14 януари 2013 г. и от 14 ноември 2013 г. до 14 януари 2014 г. Фирма "Хоумър" ООД била регистрирана по ЗДДС през 2012 г. , като подсъдимият притежавал мажоритарен дял. Дружеството реално не е развивало търговска дейност, не е притежавало собственост, офис, складове, не е наемало работници.

Чрез "Хоумър" ООД подсъдимият управител имитирал търговска дейност, която документално оформял чрез изготвяне или използване на издадени от други фирми първични и други счетоводни документи - фактури, касови бонове, които се удостоверяват плащането на услуга, дейност или доставка. Подсъдимият извършвал счетоводно обслужване срещу заплащане и по устна договорка на различни фирми.

Ежемесечно обслужваните от него дружества представяли фактури с цел осчетоводяването им. Така Цветан Цв. се снабдявал и разполагал с номера на фактури и съответните стойности, които използвал при изготвянето на дневниците за фиктивните сделки, осчетоводявани от "Хоумър" ООД .

Делото срещу подсъдимия управител предстои да бъде насрочено за разглеждане във Варненския окръжен съд. Ако съдът го признае за виновен, той може да получи наказание лишаване от свобода от 3 до 8 години и конфискация на част или на цялото си имущество.