Над 450 европейци умират ежедневно по причини, свързани с труда, а 6% от европейския БВП се губи поради трудови злополуки.

Тези данни изнесе Юка Такала, директор на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа по време на обявяването на резултатите от проведената през 2009 г. кампания за оценка на риска.

"Изключително важно е да не отклоняваме вниманието от безопасните и здравословни условия на труд. Убеден съм, че кампанията за безопасна поддръжка ще стъпи на успеха на кампанията за оценка на риска и отново ще достигне европейските работници и служители", казва Юка Такала.

Кампанията ще се състои в периода 2010-2011 г., като официалното й начало ще бъде обявено на 28 април 2010 г. на Световния ден за безопасни и здравословни условия на труд.

Агенцията вече приема номинации за Европейски награди за добри практики за 2010-11 г., които са признание за дружествата и организациите с новаторски принос към подкрепата за безопасна поддръжка.

Същевременно през тази година беше реализирана най-голямата световна кампания за безопасни и здравословни условия на труд "Здравословни работни места", организирана от Европейската агенция за здраве и безопасност при работа.