Все още 69 болнични директори не са подали декларациите си за имущество и интереси. От миналата година те са задължени да го направят. 

Това става ясно от справка на страницата на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, цитирана от "Нова".

В закона се предвижда глоба на стойност от 1000 до 1500 лева при първо нарушение за неподаване на документа в срок. При следващ пропуск паричното наказание скача на 2500 до 5000 лева.

Става ясно, че най-богатият сред болничните директори е професор Генчо Начев от "Света Екатерина". Той е начело в класацията с банкови влогове за над 6 милиона лева, четири къщи с двор, четири апартамента , земеделски земи, три леки автомобила и участие в компании с различна дейност, като една от тях е ВЕЦ.