Районният съд в Дупница потвърди глобата в размер на 80 000 лв., наложена на ТЕЦ - Бобов дол от екоинспекцията в Перник.

Санкцията е за това, че предприятието не е изпълнило условията на комплексното решение за експлоатация на Горивната инсталация за производство на електроенергия, издадено от Изпълнителната агенция по околната среда и водите. В него е посочено, че дружеството може да използва за работа на централата единствено въглища, а не биомаса.

Освен това операторът няма право да извършва и прием на определени видове отпадъци, каквото горене е било установено.

Според съда са налице всички основния за потвърждаване на наказателното постановление, наложено от РИОСВ - Перник на ТЕЦ - Бобов дол, в размер на 80 000 лв.

Решението на подлежи на обжалване пред Административния съд в Кюстендил.

ТЕЦ "Бобов дол" имал право да гори биомаса

ТЕЦ "Бобов дол" имал право да гори биомаса

Това заяви изпълнителният директор на централата инж. Емил Христов