Обвинението срещу Огнян Донев е точно и ясно и Софийски градски съд (СГС) трябва да започне разглеждането му по същество.

Разпореждането е на Софийски апелативен съд (САС), който с решение от 30 ноември отменя връщането на делото на прокуратурата от страна на Софийски градски съд, с което съдебното производство по делото срещу Огнян Донев и Борис Борисов бе прекратено, а делото - върнато на прокуратурата за отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения.

Припомняме, през лятото Софийска градска прокуратура внесе обвинителен акт срещу Огнян Донев и Борис Борисов за данъчни престъпления.

Обвиненията срещу Донев са за укриване на данъци в за близо 63 млн. лева. Според прокуратурата това е станало през 2007 г., когато Донев, като изпълнителен директор на "Елфарма" АД, не посочил в данъчна декларация увеличение на годишния финансов резултат на дружеството в общ размер от 418 531 500 лева. Увеличението е от извършени 7 блокови сделки с акции извън регулирания пазар, като акциите са продавани за по 1 лев. Сделките са с акции от капитала на "Софарма" АД и са извършени с "Телсо" АД "Телекомплект" АД, "София" АД, и "Софстрой" АД.

Заедно с Донев на съд беше даден и изпълнителният директор на "Телсо" АД Борис Борисов. Според прокуратурата той не платил близо 7,5 млн. лева данъци след две сделки с акции със "Софарма", от които не декларирал увеличение на годишния финансов резултат на дружеството в общ размер от 74 831 051, 94 лв.

Разследването срещу Донев е от 2012 г., когато  му беше определена и рекордна парична гаранция от 500 хил. лв.

В решението си Апелативният съд заявява, че обвинението, така както е внесено е ясно и точно и липсват съществени нарушения на процесуалните правила.

Според съда съдията – докладчик неправилно е отбелязал, че изброяването на множество факти и обстоятелства за различни физически и юридически лица се намират в логическа непоследователност и не били разбираеми и ясни, което е довело до съществено процесуално нарушение.

Също така е неоснователно и изискването на съдията – докладчик да се посочи качеството на обвиняемия Огнян Донев, в което същият е извършвал твърдяните от обвинението блокови сделки за търговското дружество, както и на какво основание предвид наличието или не за негова представителна власт да извършва тези сделки, за да се установи още един елемент от обективна страна на престъплението.

„Подобно изискване от страна на съдията – докладчик е незаконосъобразно и представлява недопустимо от процесуална гледна точка вменяване на изисквания към обвинителния акт, които не кореспондират с обвинението”, посочват от апелативния съд.

Според решението също така изложената в обвинителния акт фактология по никакъв начин не ограничава правото на подсъдимите Огнян Донев и Борис Борисов.

„Описаните фактически положения в обвинителния акт са достатъчно ясни и дават възможност на подсъдимите да организират защитата си.“ се сочи в определението на САС.

Това не е първото обвинение срещу шефа на "Софарма" Огнян Донев. През 2012 г. той бе обвинен в пране на пари.

Две години по-късно бе оправдан.