Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) извършва проверка на фирма, дарила бира с изтекъл срок на годност на спортно мероприятие в Приморско на 7 септември 2019 г. Това съобщава пресцентърът на БАБХ.

БАБХ се съмнява за салмонела в доставени фуражи

БАБХ се съмнява за салмонела в доставени фуражи

Доставената суровина с предполагаема салмонела е от Бразилия

Сигналът е подаден на 10 септември на интернет страницата на БАБХ. Веднага след получаването му е извършена проверка от ОДБХ Бургас. При нея е установено, че няма постъпило заявление за регистрация на временен обект за търговия с храни или друго уведомление по повод организирания триатлон "Лъвско сърце" в Приморско. Поради тази причина служителите на ОДБХ Бургас не са извършили физическа проверка и инспекция на място на предлаганите храни. Те не са издавали устно или писмено разрешение за раздаване на бира с изтекъл срок на годност.

При извършена справка в регистрите, поддържани в ОДБХ Бургас,се установи, че няма издадени удостоверения за регистрация. От изпратения към сигнала снимков материал, бирата е произведена в гр. Серес, Гърция, партида L 01 и е със срок на годност 17.04.2017 г.

Масово се предлагат храни с изтекъл срок на годност, засече БАБХ

Масово се предлагат храни с изтекъл срок на годност, засече БАБХ

В страната са извършени 13 622 проверки и са съставени 186 акта

Инспектори от ОДБХ София град извършиха проверка на адреса на дистрибутора, посочен на етикета на бирата. Установено е, че това е заключен частен дом и не е осъществен контакт с нито един представител на фирмата, въпреки направените опити.

БАБХ продължава работата по случая, като за съдействие са сезирани съответните компетентни органи.