Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) преустанови дейността на два крайпътни обекта за търговия с храни по време на извънредна акция за проверка на обекти за продажба на храни със сезонен и временен характер на работа

Агенцията е извършила общо 557 проверки на крайпътни обекти за търговия на дребно с храни, заведения за обществено хранене, временни, подвижни и сезонни обекти, нерегламентирани обекти, както и продажбата от транспортни средства на храни.

От двата затворени обекта единият е имал незадоволително хигиена, а другият е извършвал нерегламентирана продажба на храни.

БАБХ издаде 24 акта и 135 предписания на магазини и заведения миналата седмица

БАБХ издаде 24 акта и 135 предписания на магазини и заведения миналата седмица

Иззети и насочени за унищожаване са общо 268,5 кг храни.

Унищожени са общо 35 кг храни от животински и неживотински произход, заради липса на етикетировка или документи за произход.

В хода на извършения контрол, инспекторите са издали 13 акта заради липса на регистрация за търговия с храни, наличие на храни с изтекъл срок на годност и несъответствия в хигиената на обектите.

Връчени са 40 предписания за предлагане на храни без информация за съставки причиняващи алергии и непоносимост, липса на етикети, съдържащи информация за потребителите, както и липса на хладилни съоръжения за съхранение на хранителни отпадъци от животински произход.