В БАН дългосрочно оценяват психогодността на шофьорите.
От Института за изследване на населението и човека към Българска академия на науките (ИИНЧ-БАН) работят по дългосрочен проект за изработване на методики за оценка на психологическата годност на водачите, съобщиха от БАН.

Научният състав включва проф. д-р Антоанета Русинова-Христова - ръководител, гл.ас. д-р Зорница Тоткова, гл. ас. д-р Росица Рачева и докторант Калина Крумова, която бе депутат в 41-то народно събрание.

Прокуратурата обвини мъж за агресия на пътя

Прокуратурата обвини мъж за агресия на пътя

Блъскал и ритал чужда кола

В последната година са изведени характеристиките на рисковите водачи, подбрани са методиките, по които да се оценяват и в момента работим по адаптирането и валидизирането им, уточняват от академията.

Екип учени от института работи по третия етап на методологията - "Провеждане на научно изследване, валидизация и стандартизация на селектираните методики за изследване на психологическата годност на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачите на МПС и на лицата, временно лишени от правото да управляват МПС или загубили придобитата правоспособност".

Пиян шофьор се опита да избута патрулка от пътя по време на гонка

Пиян шофьор се опита да избута патрулка от пътя по време на гонка

23-годишният водач бил с над 1 промил алкохол

За това изследване има Договор за обществена поръчка с предмет: "Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на моторни превозни средства /МПС/". Той е сключен между Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията /МТИТС/ и Института за изследване на населението и човека към БАН на 26 юни 2017 г.

Шофьор уби пешеходец на пътя и избяга

Шофьор уби пешеходец на пътя и избяга

На пътя Пловдив - Пещера

Договорът е финансиран по проект от Приоритетна ос 5 - "Техническа помощ" на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020 г. с бенефициент транспортното ведомство.

Целта на проекта е да се осъвременят психологическите методики за оценка на психологическата годност на шофьорите на обществен превоз на пътници и товари. Методиката е и за водачите, временно лишени или загубили правоспособност за управление на автомобил.

Напушен млад шофьор се заби в патрулка

Напушен млад шофьор се заби в патрулка

Младежът помел и друга кола, която била аварирала

В резултат от работата ни по този проект, разработваме профил на рисковия водач и определяме какви характеристики - когнитивни, социални и личностни - имат влияние върху поведението му на пътя.

Перспективата на проекта е да подготви програми за превенция на водачи, за които е установен рисков профил. Срокът за изпълнение на поръчката е 18 месеца, считано от 26 юни 2017 г.

Пиян шофьор отнесе патрулка на столичния бул. "Черни връх"

Пиян шофьор отнесе патрулка на столичния бул. "Черни връх"

Пробата с дрегер е показала близо два промила алкохол