Областната администрация в Благоевград определи за противоконституционно решението на Общинския съвет в Банско, забраняващо издаване на разрешения за строеж на сгради, предназначени за нощни заведения.

Районната прокуратура в Разлог е възложила на администрацията в областния град да извърши проверка на решението на общинарите в Банско. Припомняме, с него се забранява издаването на разрешения за строеж на сгради и преустройства на съществуващи помещения в обекти с предназначение за нощни барове, дискотеки, казина, игрални зали, еротик барове и заведения с подобна функция.

Банско няма да строи повече хотели и нощни заведения

Банско няма да строи повече хотели и нощни заведения

Сегашните били достатъчни за гостите на града

Според прокуратурата съдържанието на това решение противоречи на конкретни разпоредби - чл. 19 от Конституцията на страната, както и на текстове в Закона за туризма и Закона за устройство на територията.

Това налага извод, че въпросният административен акт е незаконосъобразен, пишат от прокуратурата.

Според определението общинският съвет не притежава компетентност за приемане на решение, с което се забранява издаването на разрешения за строеж и преустройства на съществуващи помещения. Законът за устройство на територията предвижда сложен фактически състав, който следва да бъде осъществен за всеки отделен случай във връзка с издаването или отказа от издаване на разрешение за строеж. Общинският съвет не е компетентен орган, за да забрани предварително всички строежи на определен тип сгради в общината.

Прокуратурата не оспорва местната необходимост от регулиране на отношенията, свързани с експлоатацията на заведенията за развлечения в Банско. Напротив, тази необходимост е налице и в тази посока би могло да бъдат отбелязани редица съображения и примери, все пак пишат от прокуратурата.

Според констатациите опитът на общинския съвет и кмета да приемат акта като стратегия за местното развитие е незаконосъобразен не само защото мотивите за това са крайно недостатъчно, но и подари това, че с решението не се приема стратегия или план, а директно се налага забрана за осъществяването на регламентирана в закона дейност от определен административен орган, какъвто е главният архитект на общината.

На практика с решението се "нарежда" на главния архитект на общината да постановява отказ по всяка една процедура, започната за получаване на разрешение за строеж на барове, казина и други, което също е недопустимо, тъй като засягат самостоятелните правомощия на административен орган.

На база тези определения областният управител на Благоевград е издал заповед на 13 март, сряда, с която е върнал за ново обсъждане решението на общинарите в Банско.

В Банско очакват 30% по-слаб зимен сезон

В Банско очакват 30% по-слаб зимен сезон

Опасяват се от масови фалити заради неясните правила за услугата "all inclusive"