Без номинации за нов главен прокурор протече първото заседание на Висшия съдебен съвет. Това беше първа точка от дневния ред на пленума.

Днес бе първият ден от гласуваната процедура, в която можеха да се издигат кандидатури.

Остават още три възможни дати - на 22, 25 и 29 юли.

Предложения могат да се внасят от поне трима членове на Прокурорската колегия и от министъра на правосъдието.

Данаил Кирилов обаче вече обяви, че няма да използва правомощията си да издига кандидат, за да няма никакви съмнения в политически натиск. Кирилов посочи, че би номинирал само в краен случай - например, ако няма номинации до 29 юли.

Изборът за нов главен прокурор е насрочен за 24 октомври.