Три сигнала за нарушения в сектор енергетика внесе бизнесът по време на среща с главния прокурор Сотир Цацаров.

Повече от час продължи срещата на представителите на четирите работодателски организации - Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) с обвинител номер 1, на която главният прокурор получи донесените от бизнеса две торби доказателства.

Единият сигнал е свързан с данни за правонарушения във връзка с американските централи - Марица изток 1 и Kontur Global Марица изток 3 в Маришкия басейн.
Сигналите касаят още времето, когато са подписвани договорите, но и годините, когато са били многократно анексирани в ущърб на държавата, коментира председателят на КРИБ Кирил Домусчиев.

Той изтъкна последиците, при които плащаме от джоба си над 330-340 млн. лв. годишно над пазарната цена за електроенергията, която се изкупува от американските централи.

Изборът на инвеститорите е бил при абсолютно непрозрачни процедури и участие на офшорни дружества с неизвестна собственост на капитала. Нарушение е и издаването на лицензията преди изграждането на енергиен обект на AES „Марица-изток 1" при липса на доказателства за осигурено финансиране.

Първоначалната цена на проектите за „Марица изток" е 1,5 млрд. евро, която е подписана с НЕК  по времето на правителството на Иван Костов. Впоследствие цената се увеличава с 300 млн. евро.  През годините НЕК е имала възможност да предоговори условията в своя полза, но това не се е случило.

Първоначално е било договаряно инвестициите да бъдат на принципа „построй - оперирай - прехвърли" и по този начин държавата да стане собственик на централите след определен период. Според Домусчиев е странно защо договорите се анексират и стават „построй - оперирай - притежавай". Държавата се е отказала от придобиването им.

При „Марица изток 3" инвестицията е трябвало да бъде 470 млн. долара, а в крайна сметка ескалира до 700 млн. евро.

Другите два сигнала до главния прокурор са свързани с ВЕИ-тата и срещу сегашната комисия на КЕВР, председателствана от Иван Иванов.

Домусчиев подчерта, че става дума за политически грешки и за корупция. Бизнесът настоява договорите за американските централи да бъдат прекратени.

Централите трябвало да работят, както всички останали, и да продават продукцията си на свободния пазар.

Първоначалните договори с тези централи са подписвани по време на управлението на Иван Костов, когато енергиен министър е бил Иван Шиляшки.

Нарушенията във ВЕИ-сектора водели до това, таксата „задължение към обществото" да бъде увеличавана постоянно и бизнесът, и битовите потребители да плащат. Домусчиев допуска, че тя ще се увеличава още, ако нещо в системата не се промени.

Нарушения и в процеса на присъединяване на ВЕИ-централите се открили работодателите. Още към края на 2009 г. заявените за присъединяване мощности са били в размер, който сочи преизпълнение на националната индикативна цел от 16%.

Становищата, които НЕК е давала, са били при липса на документи по наредбата за присъединяване. Главният прокурор има правомощията да обяви за нищожни разрешенията за ВЕИ-тата. След месец представителите на бизнеса ще имат отново среща с Цацаров.
Дотогава прокуратурата ще извърши необходимите проверки.

Много членове на национално представените работодателски организации са се амбицирали да покажат „кирливите ризи" на системата, увери Домусчиев.

Третият сигнал е насочен срещу КЕВР. През няколко дни те са публикували на страницата си едно и също решение с различно съдържание. Във второто решение количествата нетна енергия, която ще се изкупува от фотоволтаици, е завишена.

Очевидно не става дума за неволна грешка, констатира на свой ред Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, допълвайки, че по този начин сегашната комисия се е самоизобличила. 
Работодателите остават безкомпромисни и по отношение на искането си от 1 ноември цената за електроенергията да бъде върната на старите нива. Иначе ще излязат отново на протести.

Председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов допълни, че са дали и средносрочна програма за неотложна реформа в енергетиката.

Работодателските организации готвят и сигнал до Комисията за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси, който ще внесат до 10 дни. Велев изтъкна, че има депутати в тежък конфликт на интереси, които са участвали в гласуването на закони, свързани с енергетиката и възобновяемите източници.

Техните имена не бяха назовани, но в сигнала фигурирали депутати от всички парламентарно представени партии.