Близо 8 тона нелегално гориво са открили митнически служители в близост до язовир „Огоста”.

Митничарите от Лом са проверили пункт за билки близо до село Гаврил Геново, община Георги Дамяново, обл. Монтана. Пунктът е стопанисван от физическо лица.

Митничарите са открили 5 резервоара от по един тон и 20 мателни варела от по 200 литра. Те са съдържали нефтопродукти, включително кондензат. Общо количеството е 7 783 литра горива, за които не са представени документи за произход или удостоверяващи плащането, начисляването или обезпечаването на дължимия акциз.

Взети са проби за лабораторен анализ и са предприети действия за изземването им.

От митниците припомнят, че само преди десет дни митническите служители са открили в база за добив на инертни материали до съседното село Горно Церовене депо за нелегален спирт. Задържани са 3 600 л. високоградусов спирт, използван вероятно за повишаване на октановото число на нелегални горива.