Българският лекарски съюз внесе в здравното министерство и в парламентарната здравна комисия становище относно необходимостта от Закон за спешната помощ, съобщи zdrave.net.

Законът трябва да постулира понятието „спешна помощ", да определи алгоритмите и медицинските стандарти за оказване на спешна помощ, да регламентира статута на работещите в центровете и филиалите за спешна медицинска помощ и да изгради уредба, която осигурява непрекъснатост на информационния поток от ЦСМП към ПИМП и БМП.

В предложенията на БЛС е записано още, че законът следва да регламентира статута на работещите в системата на спешната помощ, като го изравни с този на полицаите и пожарникарите, поради аналогичните им отговорности като част от системата за национална сигурност.

Предлага се още и изграждане на авиационно-спасителен отряд, като елемент от цялостната система за спешна помощ, както и залагане на задължение на всички болнични заведения със статут на МБАЛ и спешни приемни отделения да разполагат с автомобилен транспорт по стандарта за оборудване на линейка. БЛС смята също, че спешната помощ трябва да се финансира отделно и ЦСМП трябва да оперира като самостоятелен стопански субект. Освен това в закона трябва да се определят и санкции при неправомерно ползване на спешна помощ.

В предложението на БЛС се съдържат и важни проблеми, които трябва да бъдат решени до приемането на закона.

Най-болезнен е проблемът с кадрите и най-належащо е разрешението за работещите лекари да специализират по всички клинични специалности, като една година след нейното придобиване се задължават да работят в спешна помощ. Предвижда се за парамедици да бъдат обучени работещите на тел. 112 и шофьорите на линейките, периодично преквалифициране чрез програми, курсове и т.н., се посочва в съобщението на БЛС.

Министерство на здравеопазването счита, че има нужда от промени в спешната помощ, затова е изготвена концепция за спешната помощ, коментираха от ведомството на министър Стефан Константинов. От там допълниха, че са отворени за всякакви предложения, а заедно с тях ще бъде обсъдена и идеята за отделен закон за спешната помощ.