Министър-председателят Бойко Борисов запозна в телефонен разговор комисаря по околна среда, морско дело и рибарство Кармену Вела с възникналия казус "Калиакра". 

Борисов обясни развитието на ситуацията след издаването на заповедта на министър Нено Димов. Вела и Борисов се обединиха около позицията, че решението на Съда на Европейския съюз трябва да се изпълни.

ВАП проверява заповедите на МОСВ за казуса "Калиакра"

ВАП проверява заповедите на МОСВ за казуса "Калиакра"

За въведените забрани на територията на защитена зона "Комплекс Калиакра"

В разговора от високо ниво беше подчертано, че европейското законодателство в областта на "Натура 2000" не забранява икономически дейности, включително земеделие.

Премиерът изтъкна, че ще трябва да се търсят варианти как решението да бъде приложено, така че да не бъдат ощетени засегнатите от него хора в района на крайморска Добруджа.

Българската земя е на българския народ, отсече Борисов по казуса "Калиакра"

Българската земя е на българския народ, отсече Борисов по казуса "Калиакра"

Със сигурност ще се наложи да се плаща, заяви Борисов

Комисар Вела приветства усилията на министър-председателя да събере всички заинтересовани страни по случая в търсене на решение. 

Премиерът Борисов покани комисар Кармену Вела заедно с еврокомисаря по регионална политика Корина Крецу да посетят България и на място да се запознаят с мерките, които са взети за опазване на защитените територии