Спецслужбите от региона продължават активно да работят у нас, включително за придобиване на чувствителна и класифицирана информация за процеси в социалната, политическата, икономическата, военната сфери.

Това се казва в годишния доклад за дейността на Държавна агенция "Национална сигурност" /ДАНС/ за 2017 година, съобщи БГНЕС. 

"Траен обект на внимание остават позиции, намерения и активности на българската държава и съюзниците й по евроатлантическия вектор в областите външна политика, политика за сигурност, планиране на отбранителните действия и сътрудничество. Такъв акцент се наблюдава и по отношение на подготовката и провеждането на българското председателство на Съвета на ЕС. За изпълнение на разузнавателните задачи се прилага широк инструментариум, в т.ч. операции за влияние и въздействие. Продължава активността на някои специални служби за подпомагане на асимилационната политика по отношение на български общности зад граница", пише още в текста.

През периода на 4 лица са наложени ПАМ на основание придобити данни за съпричастност към дейност на чужди специални служби и дейност, насочена срещу националната сигурност на страната. В информационния масив на нежеланите чужденци у нас са включени 5 лица на основание, че представляват заплаха за националната сигурност.

Друг високорисков фактор остава тероризмът. 

За миналата година не е получавана информация за подготовка или осъществяване на терористична дейност в България, става ясно от документа. Независимо от това обаче намиращите се у нас обекти на други държави и български граждани и обекти в чужбина продължават да са сред възможните цели на евентуална терористична атака. В най-голяма степен опасността продължава да е свързана с активността на групировката "Ислямска държава". 

Като значим рисков фактор е посочен големият брой чуждестранни бойци от региона и вероятността за завръщане на част от тях. Със заповед на председателя на ДАНС са наложени принудителни административни мерки "отнемане право на пребиваване", "експулсиране" и "забрана за влизане в Република България" на 31 лица, съпричастни към терористична дейност. Като пътуващи чуждестранни бойци са включени 58 лица.

Трайна тенденция представлява увеличаването в общоевропейски план на привържениците на десни идеологии, близки до крайния национализъм.

"В България крайнодесните, крайнолевите и анархистките групи и организации продължават да са без реална политическа тежест и обществена подкрепа. Основните субекти имат изградени структури и лидери, но са с много ограничена членска маса. През периода активността им се свежда до участие в отбелязвания на исторически дати и включване в обществени и социални събития. Проявите протичат без нарушаване на обществения ред", отбелязват от ДАНС.

От агенцията подчертават, че към момента рискът за националната сигурност, произтичащ от дейността на крайнодесните, крайнолевите структури и анархистите, е с нисък интензитет.