Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) провери над 400 везни по търговските обекти в Южна България от началото на 2018 г. до сега. Общи 442 броя везни са инспектирани от агенцията на територията на областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Стара Загора, Хасково и Кърджали. Проверките са обхванали общо 281 търговски обекта.

ДАМТН констатира нарушения в 66 обекта. Сред нарушенията са установени 78 везни с изтекъл срок на задължителната метрологична проверка, пет от тях са били и с нарушени пломби, ограничаващи достъпа до местата за настройка и регулиране. Това прави измерванията на везните манипулируеми. Установено е и една везна, която е неразрешена за търговска дейност.

След инспекцията от ДАМТН са съставили 66 протокола за задължителни предписания, с които несъответстващите везни са спрени от употреба и 61 акта за установяване на административно нарушение.

Предстои образуване на административно-наказателно производство по отношение на още 5 нарушители, на обща стойност от около 12 хил. лв.

От Агенцията напомнят, че проверките продължават на територията на цялата страна и ще обхванат и временно разкритите търговски обекти, характерни за настъпващия летен сезон.