Въз основа осъществяване на законово регламентираните функции на Държавна агенция "Национална сигурност, са връчени отнемане на разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "Строго секретно" на лицето Илия Милушев и отказ за достъп до класифицирана информация до ниво "Строго секретно" на лицето Пламен Узунов, съобщават от ДАНС. 

Лицата са висши служители в Администрацията на Президента на Република България.

В хода на осъществяване на законово регламентираните функции на ДАНС, за същите лица са придобити данни за ненадеждност от гледна точка на сигурността и опазването на тайната по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.

Припомняме, че по-рано днес прокурори влязоха в президенството. 

Претърсват се два обекта - кабинети на съветник и на секретар на президента.