За първи път в България Министерството на здравеопазването осигури безплатни лекарства за пациенти с мултирезистентна туберкулоза, която не се повлиява от стандартната терапия.

Пациентите с тази диагноза у нас са 50, съобщи БНР. Те се настаняват задължително в болница за период от 6 до 12 месеца.
Болните ще се лекуват само в двете специализирани болници по белодробни болести в София и Габрово.

Животоспасяващите медикаменти се доставят по договор със Световната здравна организация, средствата за тях са предоставени от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария.