Дело за за грабеж на 22 агнета, придружен със средна телесна повреда е продължило 19 години, 1 месец и 2 дни.

Наказателно производство е образувано през май 2001 г., като за целия период до прекратяването му през февруари 2020 г. е останало на досъдебна фаза.

Забавянето е установено от ИВСС.

Извършителите на престъплението са били установени на първоначалния етап от разследването, но в продължение на 19 години не са издирени и привлечени към наказателна отговорност.

Отпускат близо 164 000 лв. за обезщетения за бавно правосъдие

Отпускат близо 164 000 лв. за обезщетения за бавно правосъдие

Сумата е изплатена за периода от 1 януари до 31 март 2020 г.

Разследването е било проведено неритмично и не е било ефективно. Проверяващият състав на ИВСС е установил периоди с обща продължителност от близо 10 години на бездействие от страна на разследващите органи, през които те не са извършвали процесуално-следствени действия. Наблюдаващият прокурор няколкократно е връщал делото за допълнително разследване на разследващия орган.

Делото е спирано три пъти за около 10 години и 10 месеца поради неоткриване на един от извършителите на деянието, като за останалите лица не е установено дали са обявявани за ОДИ. Последното постановление от 10 юни 2019 г., с което наблюдаващият прокурор от Окръжната прокуратура в Бургас е спрял наказателното производство, е отменено през август 2019 г., като съдът е приел, че през май 2016 г. е изтекъл давностният срок за наказателно преследване. Наказателното производство е възобновено през октомври 2019 г. и прекратено през февруари 2020 г. поради изтичане на абсолютната давност за наказателно преследване, близо четири години след изтичане на петнадесетгодишния давностен срок за наказателно преследване.

Въпреки впечатляващата продължителност на това наказателно производство, рекордьор по бавно правосъдие у нас е друго дело - за делба на двор. То е започнало през 1985 г. и е продължило цели 30 години.

Дело за делба на двор е рекордьор за бавно правосъдие

Дело за делба на двор е рекордьор за бавно правосъдие

То се е проточило 30 години