Тричленен състава на ВКС определи делото срещу бившия кмет на Галиче Ценко Чоков да бъде гледано от Районния съд в Плевен заради отводите на съдиите от Районния съд в Бяла Слатина.

Определението на ВКС не подлежи на обжалване.

Образуваното пред ВКС производство беше за промяна на местната подсъдимост за разглеждането на делото срещу Чоков, което беше образувано в Районния съд в Бяла Слатина. Тогава Чоков беше обвинен за извършено документално престъпление.

Обвиняват Ценко Чоков и за фалшиви документи

Обвиняват Ценко Чоков и за фалшиви документи

В документите има подписите на 14 души от различни населени места в страната

На 20 февруари тази година председателят на Районния съд в Бяла Слатина разпореди делото да бъде изпратено до ВКС поради невъзможност да се образува състав в ръководения от него съд.
Причината за това беше, че всички съдии от Районния съд в Бяла Слатина са се отвели от разглеждане на делото поради няколко причини - поради родствени отношения с прокурор по делото; поради близки и родствени отношения с пострадали от Чоков; както и поради публикации в медиите, в които е изразено съмнение в безпристрастността на магистратите в съдебния район.

3-членния състав на ВКС приема, че предвид невъзможността за образуване на състав в съда, на който делото е подсъдно, то следва да бъде изпратено за разглеждане от друг, еднакъв по степен съд, а именно районен съд.

Районният съд в Плевен е избран заради близкото си географско разположение и поради това, че се явява независим по правилата на функционалната подсъдност.

Охраната на Гешев снимала Ценко Чоков в ресторанта

Охраната на Гешев снимала Ценко Чоков в ресторанта

От "Студентски град" бившият кмет отишъл до "Драгалевци", защото му паднала захарта