Търговско дело, станало известно като "делото за 102 милиона" или делото "КТБ" беше публично преразпределено на съдия докладчик Мадлена Желева.

Председателят на Апелативен съд - София Даниела Дончева си направи отвод като докладчик по делото, заедно с членовете на съдебния състав.

В мотивите си по отвода съдия Дончева сочи, че то "очевидно представлява интерес, който не може да бъде определен като релевантен към спазването на действащата нормативна уредба".

Според съдия Дончева това се установява както от серия изказвания на магистрати, съпътстващи преместването на предишния докладчик Милен Василев в друг съдебен състав, така и от публикации в някои медии, повтарящи тезите им и формиращи предварително нагласи за начина, по който това дело трябва да бъде решено.

"Последователността на изявите най-вероятно цели игнориране на възможността за безпристрастна преценка на обстоятелствата по делото, както и отправяне на предупреждение към всеки съдия, който би си позволил подобен начин на работа", пише още в отвода на съдия Дончева. В тази връзка тя апелира за спиране на политическия тип говорене, появил се в съдебната система, както и целенасоченото пускане и публикуване на невярна информация по конкретния случай в медиите.

Съдия Виржиния Петрова е определена за делото КТБ

Съдия Виржиния Петрова е определена за делото КТБ

Докато разпределяха случайно делата, сървърът блокира, после се оправи

Във връзка с констатации от проверка на Върховния касационен съд, свързана със заповед на съдия Дончева за преместване на съдия Василев в друг състав, в Апелативен съд - София е свикано Общо събрание, на което ще бъдат обсъдени всички забележки и предложения на проверяващия екип.

Съдия Дончева припомня, че по нейна инициатива по случая са разпоредени и текат още две проверки - в Инспектората към Висшия съдебен съвет и в прокуратурата на Република България.

По този повод тя изразява мнение, че преди да станат известни резултатите и от тях, е непрофесионално и очевидно целенасочено, определени констатации да бъдат релевирани в публичното пространство като категорични и неоспорими, а фрагментираното им поднасяне чрез определени медии по случая може да бъде разглеждано като препятстване на безпристрастно постановяване на съдебни актове.

Румен Радев пусна и втората стенограма КТБ

Румен Радев пусна и втората стенограма КТБ

На 9 юни, петък, надвечер бе разсекретена и първата стенограма