Правната комисия на Народното събрание изслушва на открито заседание 18-те кандидати за членове на ВСС от парламентарната квота. От тях 11 съдии се борят за 6 места, а 7 прокурора за 5 места в новия Висш съдебен съвет.

Всеки един от кандидатите има 2 минути за представяне и 10 минути за изложение. След това членовете на правната комисия ще зададат по няколко въпроса на кандидатите.

Ето новите членове на ВСС от съдиите

Ето новите членове на ВСС от съдиите

Недействителните хартиени бюлетини са 10

В най-скоро време кандидатурите трябва да бъдат гласувани от депутатите. От 18 кандидати 11 ще станат част от новия Висш съдебен съвет. Всеки един от тях трябва да получи квалифицирано мнозинство от 2/3 от народните представители.

Тъй като изслушването започна по азбучен ред, първа се представи Ангелинка Николова, кандидат на "Воля". Николова предлага административните ръководители на съдилищата да носят дисциплинарна отговорност за забавяне на дела.

Прокурорите пак гласуват за свои представители във ВСС
Обновена

Прокурорите пак гласуват за свои представители във ВСС

Вчера нито един от 12-те кандидати не събра повече от половината гласове

Втори бе изслушан кандидатът на ГЕРБ Боян Магдалинчев. Той предлага да се създаде аналитично звено към ВСС. Това звено да извежда проблемите, уточни Магдалинчев. Друго предложение е натоварените съдилища да прехвърлят делата на такива, които нямат много дела. Като пример той изтъкна Софийския градски съд (СГС). От там делата могат да бъдат преразпределени в районните съдилища на Окръжния съд в София.

Адв. Боян Новански, номиниран от "Атака", смята, че трябва да се сложи край на командироването на магистрати.

Съдия Вероника Имова, номинирана от ГЕРБ, посочи, че в концепцията си е отделила голямо място на независимостта на съдебната власт и ВСС. "Системата трябва да бъде изчистена от зависимости", подчерта Имова. Според нея ВСС трябва да осигури условия за ненакърняването на независимостта.

Изслушванията продължават.