Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет върна на работа Десислава Ахладова - Атанасова, която до днес бе министър на правосъдието, а преди това и зам.-министър на Данаил Кирилов.

На основание чл. 195, ал. 4 от Закона за съдебната власт Десислава Ахладова възстановена на длъжността съдия в Административен съд - София-област. Възстановяването е в сила от днес настъпване на основанието - датата на издаване на указа на Президента на Република България за назначаване на ново правителство.

На 29.04.2021 г. е постъпило във ВСС заявление за това от Десислава Ахладова.

Съдийската колегия на ВСС внася за разглеждане в заседанието на Пленума на ВСС, насрочено на 13.05. 2021 г. предложение за разкриване на една длъжност "съдия" в Административен съд - София-област.

Ахладова събра работна група да мисли върху невалидната ни ЕЗА

Ахладова събра работна група да мисли върху невалидната ни ЕЗА

Ще бъдат включени представители на съдебната власт, Висшия адвокатски съвет и академичната общност