Министерството на правосъдието подари 2 специализирани автомобила на Дирекция "Митници".

Специализираните автомобили са предназначени за транспорт на нелегално пребиваващи в България и подлежащи на връщане чуждестранни граждани. Автомобилите ще подпомогнат Дирекция "Миграция" в обезпечаването и изпълнението на техните задачи.

Снимка 329281

Източник: пресцентър МВР

Колите бяха дарени на кратка церемония на територията на Специален дом за временно настаняване на чужденци - София.

Директорът на дирекция "Миграция" към МВР комисар Николай Николов прие ключовете от двата специализирани автомобила " Volkswagen" от Ерик де Борст, генерален директор в Агенция "Институции за лишаване от свобода". Той бе придружен от Марко ван Гендерен и г-н Судеш Сукраж - представители на дирекция "Международни въпроси" към Министерството на правосъдието и сигурността на Кралство Нидерландия.

Снимка 329282

Източник: пресцентър МВР