Спират строителството на жилищни сгради от "Нове Хоумс" АД на бизнесмена Васил Божков.

До мярката се е стигнало след проверката, възложена от Върховната административна прокуратура.

В началото на юни началникът на Дирекцията национален строителен контрол и главният архитект на София са били сезирани да извършат незабавна проверка на законността на строителството в комплекс "Нове Хоумс" на жилищни сгради за продажба на бул. "Цар Борис III" № 126 в София.

При проверката е било установено, че не са изпълнени специалните изискванията на приложение 2 към чл. 81 от Наредба №7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, тъй като в инвестиционния проект по част "Архитектура" жилищните сгради са проектирани и изпълнени като свободно стоящи без междинна връзка и без да е спазено разстоянието между тях, определено в приложенията.

ВАП сезира и Фандъкова да провери вилата на Божков на Витоша
Обновена

ВАП сезира и Фандъкова да провери вилата на Божков на Витоша

Настояват за доклад от проверката в най-кратък срок

По тази причина ДНСК започва процедури по спиране и забрана за ползване на част от строежа, като е съставен констативен акт, който е основание за започване на административно производство по реда на Закона за устройство на територията и за спиране на строежа в УПИ III-1890, кв. 11 м. "Славия" в София. Предстои издаване и на мотивирана заповед.

Припомняме, в началото на юли ВАП разпореди проверка и на витошката резиденция на Васил Божков.