Почти 2,1 милиона лева плати държавата през Министерството на здравеопазването за осигуряване на противоепидемичните мерки при провеждането на парламентарните избори на 4 април. От БНР провериха пари, доставки, процедура по договаряне и спазен ли беше критерият за най-ниска.

Според Закона за извънредното положение здравният министър Костадин Ангелов сключи 9 договора, по които за изборите за над 2 милиона лева бяха купени 3 800 000 маски, 30 000 защитни гащеризона, 1 500 000 ръкавици и 73,5 тона дезинфектанти. Липсва публична информация за доставките.

Пред общественото радио Костадин Ангелов обясни, че обявените доставки, които ще бъдат доставени на Министерство на здравеопазването, се избират по най-ниска цена по начина, по който са обявени. "Няма обществена поръчка, защото личните предпазни средства и дезинфектантите не попадат в обхвата на Закона за обществените поръчки към този момент", каза Ангелов.

От договорите, предоставени по Закона за достъп до обществената информация, е видно, че само при доставките на хирургичните маски цените са над 26 000 лева по-високи от най-ниската предложена цена.

От Великотърновска фирма - производител не знаеха за доставката на 71 тона дезинфектанти за близо половин милион лева. Съсобственикът на фирмата Виктор Азманов заяви, че не са правили доставки към Министерство на здравеопазването във връзка с изборите. "Ние нямаме договори. Ние не сме извършвали такава доставка", каза Азманов.

Един от договорите е сключен от лице, което не е имало правно основание да прави това.