На подсъдимата скамейка ще се изправят две бивши касиерки в детски градини в Перник, които са присвоявали средства от касата. Обвиненията са внесени от Районната прокуратура в града.

Едната обвинена, 40-годишната Венера И., е била касиер-домакин в целодневна детска градина „Пролетен цвят” в Перник в периода от 30.03.2010 г. до 15.04.2013 г.

Тя събирала парите като такси за посещение от родителите и трябвало да ги предоставя в общината. С тази цел тя разполагала с кочан с бланки на приходни квитанции с фабрична номерация, които имали и химизиран екземпляр.

При съставянето на документа касиерът трябвало да вписва получената сума от родителя за конкретно дете, съобразно броя на дните, през които детето посещавало градината. Единият от екземплярите се давал на платилия таксата родител, а другият оставал при касиера, с оглед бъдещия отчет на сумата.

Освен това начислените и събрани такси за всяко дете следвало да се описват в Таксова книга на ЦДГ, а впоследствие сумите от таксите за посещения трябвало да бъдат внасяни по банкова сметка. Отчетът на средствата в Община Перник ставал като касиерката предавала на длъжностно лице в Общината кочан с химизиран екземпляр от всяка една от квитанциите, заедно с вносните бележки от банката за общия размер на внесените суми.

Касиерката обаче удържала за себе си различни суми – те варират от 2 лв. до 1569 лв. месечно.
За тези три години по този начин тя присвоила сума в размер на 21 614,20 лв.

Венера И. е обвиняема за извършено престъпление по чл. 201, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК. Към този момент тя е възстановила 4110 лв.

По същия начин действала и другата подсъдима касиерка - Петрана И. (на 59 години). Тя работила в в ЦДГ „Изворче“ към Община Перник. В периода 23.01.2008 г. – 28.05.2013 г. тя присвоила чужди пари в общ размер на 39 267,80 лв.

Повдигнатите на бившата касиерка обвинения по чл. 202, ал. 2, т. 1, вр. с чл. 201, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, се установяват от протоколи за разпит на свидетели, икономическа експертиза, веществени и писмени доказателства.

Предстои насрочване на делото от съда.