Постоянен Европейски екип за незабавно реагиране при компютърни инциденти (CERT-EU) за институциите, органите и агенциите на ЕС ще започне да действа, въз основа на подписаното вчера междуинституционално споразумение.

Това решение е следствие от успешната работа на CERT-EU като специализирано звено през последните шест години. CERT-EU засилва защитата срещу кибератаките, които често са насочени срещу институциите, агенциите и органите на ЕС.

''Сега всички органи на ЕС могат да разчитат на постоянен работещ екип по компютърна сигурност, който да им помага да реагират ефективно на нарастващия брой съвременни кибернетични заплахи, които засягат и гражданите", коментира Мария Габриел.

CERT-EU работи в тясно сътрудничество с вътрешните екипи за компютърна сигурност на европейските институции и поддържа връзка с широка мрежа от екипи за незабавно реагиране при компютърни инциденти и фирми, занимаващи се със сигурността на информационните системи във всички държави-членки, като обменя информация за заплахите и начините на справяне с тях.

То също си сътрудничи активно със свои колеги в НАТО и със звеното по хибридни заплахи на Европейската служба за външна дейност (EEAS).

Повече информация може да намерите на Състояние на Съюза 2017 г.-киберсигурност: Комисията засилва реакцията на ЕС на кибератаки.

"ЕС ще се стреми към международна киберполитика, насърчаваща отворено, свободно и сигурно киберпространство, ще подпомага усилията за разработване на стандарти за отговорно поведение на държавите и ще прилага международното право и мерки за изграждане на доверие в областта на киберсигурността", коментира Федерика Могерини.

Агенция на ЕС за киберсигурност: Като се използва опита на съществуващата Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA), на новата агенция ще бъде предоставен постоянен мандат да подпомага държавите членки при предприемането на ефективни мерки за предотвратяване на кибератаки и за противодействието им.

Агенцията ще подобри готовността на ЕС за реакция, като организира годишни общоевропейски учения по киберсигурност и като осигурява по-добър обмен на знания и информация за заплахи чрез създаването на центрове за обмен и анализ на информация.

Това ще подпомогне прилагането на Директива за мрежова и информационна сигурност, в която са предвидени задължения за националните органи да докладват в случай на сериозни инциденти.

Последните данни показват, че заплахите в киберпространство се развиват бързо и че обществеността възприема киберпрестъпността като значима заплаха.

Докато атаките посредством софтуер за изнудване са нараснали с 300 % от 2015 г. насам, икономическото въздействие на киберпрестъпността е нараснало петкратно от 2013 до 2017 г. и някои проучвания сочат, че то би могло да претърпи допълнително четирикратно увеличение до 2019 г.

87 % от европейците считат, че киберпрестъпността е значимо предизвикателство за вътрешната сигурност на ЕС.