Евгени Иванов е новият член на Прокурорската колегия на ВСС. Това стана ясно след днешните избори за член на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите, съобщиха от ВСС. 

Той е бил подкрепен от 841 от 958 прокурори.

Снимка 497955

Източник: БГНЕС

Точно в 18:00 часа Виктор Малинов, председател на Общото събрание на прокурорите за избор на член на ВСС, прокурор при Върховна административна прокуратура, съобщи, че са налице всички условия за приключване на гласуването и за започване на отчитане на резултатите, съобщиха от пресцентъра на ВСС.

Общата избирателна активност на прокурорите е 62,64 % при 959 гласували от 1 531 имащи право на глас. Посредством системата за електронно гласуване през интернет своя глас са дали 872 прокурори от 1 312 заявили желание за дистанционно гласуване, при избирателна активност 66,46 процента.

С хартиени бюлетини са гласували 87 прокурори, като избирателната активност е 39,73 %.

Припомняме, че Иванов бе единственият кандидат. 

Прокурорите можехада гласуват дистанционно или с бюлетина, като с бюлетина се гласува в сградата на Съдебната палата от 8 часа тази сутрин до 18 часа. Избирателната секция беше само една.

Прокурорите избират свой представител във ВВС

Прокурорите избират свой представител във ВВС

Кандидатът е един - военният прокурор Евгени Иванов

Изборът се смята за редовен, ако са гласували повече от половината от имащите право на глас, а кандидатът трябва да бъде избран с половината или над половината от действителните гласове.

Съгласно чл. 29н, ал. 4 от ЗСВ решението на избирателната комисия подлежи на обжалване в седемдневен срок от обявяването му чрез Прокурорската колегия на ВСС пред състав, състоящ се от трима съдии от Върховния касационен съд и двама съдии от Върховния административен съд.

Евгени Иванов има над 21 години юридически стаж, изцяло в системата на Прокуратурата на Република България.

В концепцията си Иванов обяви за свои приоритети създаването на стандарти за дисциплинарните производства, мотивиране на работещите и почтените прокурори, преодоляване на нежеланието на магистратите да подпомагат законодателния процес, по-високи застрахователни обезщетения.

Евгени Иванов е и председател на Асоциацията на българските прокурори. Той беше издигнат за съдебен кадровик от ръководители на различни звена на държавното обвинение.