Над 1530 прокурори от цялата страна избират своя нов представител в Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Те ще могат да гласуват дистанционно или с бюлетина, като с бюлетина ще се гласува в сградата на Съдебната палата от 8 часа тази сутрин до 18 часа. Избирателната секция ще е само една.

1312 от държавните обвинители са заявили, че ще се възползват от дистанционната възможност, сред тях е и главният прокурор. Изборът се смята за редовен, ако са гласували повече от половината от имащите право на глас, а кандидатът трябва да бъде избран с половината или над половината от действителните гласове.

Няма въпроси и становища към кандидата за ВСС

Няма въпроси и становища към кандидата за ВСС

Не са постъпили и заявления за регистрация на наблюдатели и застъпници в изборната процедура

Номинацията за поста е една - на военния прокурор Евгени Иванов. Миналата събота, когато стартира процедурата за изборен член на Висшия съдебен съвет, Евгени Иванов се обърна с кратко слово към колегите си.

Той обеща да бъде техният глас в съдебния кадрови орган, обяви се против изваждането на прокуратурата от съдебната власт.

Кандидатът за член на ВСС Евгени Иванов: Прокуратурата е атакувана, когато работи

Кандидатът за член на ВСС Евгени Иванов: Прокуратурата е атакувана, когато работи

Главният прокурор не бил недосегаем

Евгени Иванов има над 21 години юридически стаж, изцяло в системата на Прокуратурата на Република България.

Професионалната му кариера започва на 01 януари 2000 г. като военен следовател във Военно-окръжна прокуратура - София. От 2005 г. до 2010 г. е прокурор във Военно-окръжна прокуратура - София, като през периода от 2006 г. до 2008 г. е командирован във Военно-апелативна прокуратура, а в периода 2010 - 2012 г. е заместник административния ръководител. От 12 март 2012 г., до настоящия момент е прокурор във Военно-апелативна прокуратура.

В концепцията си Иванов обявява за свои приоритети създаването на стандарти за дисциплинарните производства, мотивиране на работещите и почтените прокурори, преодоляване на нежеланието на магистратите да подпомагат законодателния процес, по-високи застрахователни обезщетения.

Евгени Иванов е и председател на Асоциацията на българските прокурори. Той беше издигнат за съдебен кадровик от ръководители на различни звена на държавното обвинение.

През деня, докато тече прокурорския избор, намерение за протест са заявили от "Демократична България" под наслов "Не на мафията в прокуратурата". Втори протест е обявен от движението БОЕЦ. Те смятат, че изборът на Евгени Иванов за член на ВСС е погрешен.