Правото на ЕС не възпрепятства делото за конфискация на имуществото на бившия собственик на КТБ Цветан Василев. Това следва от решение на Съда на ЕС по запитване, отправено от Софийския градски съд.

Василев е привлечен като обвиняем за това, че в периода от декември 2011 г. до 19 юни 2014 г. е склонил други лица да присвоят от КТБ пари в размер на около 105 милиона евро. Наказателното делото е в съдебна фаза и не е приключило с влязла в сила присъда.

Същевременно Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество установи, че обвиняемият и членове на неговото семейство са придобили имущество на значителна стойност със средства, чийто произход не може да бъде установен. По тази причина КПКНОПИ образува гражданско производство пред Софийския граждански съд за конфискуване на незаконно придобитото имущество.

700 млн. лв. на Цветан Василев не могат да бъдат проследени

700 млн. лв. на Цветан Василев не могат да бъдат проследени

КОНПИ е видяла, че са източени, но не ги намира

Този съд иска от Евросъда да установи дали правото на ЕС допуска правна уредба на държава членка, съгласно която национална юрисдикция постановява конфискация на незаконно придобито имущество след производство, което не зависи нито от установяване на престъпление, нито от осъждане на предполагаемите извършители на това престъпление.

С решението си от днес Съдът на ЕС установява, че Рамковото решение относно конфискация на имущество1 има за цел да задължи държавите членки да въведат общи минимални правила за конфискация на средства и приходи, свързани с престъпления, с оглед на улесняване на взаимното признаване на решения за конфискация по наказателни дела.

Рамковото решение не урежда конфискацията на средства и облаги от незаконни дейности, постановена от юрисдикция на държава членка в хода на или след производство, което не се отнася за установяване на едно или няколко престъпления.

Иск за 2,2 млрд. лв. срещу Цветан Василев е внесла в съда комисията за незаконно имущество

Иск за 2,2 млрд. лв. срещу Цветан Василев е внесла в съда комисията за незаконно имущество

Материалите па делото тежат шест тома

Съдът отбелязва, че висящото производство по конфискация е гражданско производство и че вътрешното право предвижда и режим на конфискация по наказателното право. Това производство се концентрира само върху имуществото, за което се твърди, че е придобито незаконно, и се провежда независимо от евентуално наказателно производство срещу предполагаемия извършител на престъпленията, както и евентуална присъда за него.

При тези обстоятелства Съдът констатира, че решението, което Софийският градски съд трябва да постанови, не е по производство, което се отнася за престъпления, и не попада в обхвата на Рамковото решение относно конфискация на имущество.

По тази причина Евросъдът заключава, че допуска правна уредба на държава членка, съгласно която национална юрисдикция постановява конфискация на незаконно придобито имущество след производство, което не зависи нито от установяване на престъпление, нито на още по-голямо основание от осъждане на предполагаемите извършители на това престъпление.