Разкриха незаконно ползване на електроенергия в промишлени количества в Плевен, съобщиха от електроразпределителното дружество.

Открита е незаконно прекъсната електропроводна линия средно напрежение и присъединен трансформаторен пост, скрит в едно от халетата на проверявания обект. Проверката е направена съвместно с представители на МВР.

Обектът се използва за производство и пакетиране на готова продукция.

По предварителни изчисления загубите са в размер на 200 000 киловатчаса месечно. Количеството електроенергия е достатъчно за захранването на 1000 средностатистически домакинства.