Механичното закриване на съдилища не е съдебна реформа - такава позиция изрази председателят на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС) Георги Ушев пред Нова телевизия.

Той добави, че наред с идеята за закриване на специализирания съд и специализираната прокуратура, издигната от протестните партии, не се предвижда заместващ механизъм за борба с корупцията по високите етажи на властта.

"За десет години съществуване миналите през Апелативния специализиран наказателен съд лица, обвинени за организирана престъпна група, са над 2000. От тях близо 1700 са осъдени, а почти 400 са оправдани." - коментира Георги Ушев.

Депутатите, които настояват за закриване на специализираното правораздаване, се аргументираха, че то е неефективно и се използва като "бухалка" за разчистване на политически и бизнес сметки.

"Двете решения на Конституционния съд са, че в специализираните институции няма нищо извънредно. Както от гледна точка на законите, по които правораздаваме - те са същите, по които работят общите съдилища, така и относно кадровия подбор, който се осъществява по идентичен начин. Но по-важното е, че за десетте години от нашето съществуване, няма нито един съдебен акт, който да е постановен по други мотиви освен чисто юридически и няма нито един съдебен акт, който да е отменен от върховната инстанция на основание, че не сме спазили принципите за обективност и безпристрастност." - подчерта председателят на АСНС.

Адвокати от страната протестираха пред Съдебната палата срещу закриването на съдилища

Адвокати от страната протестираха пред Съдебната палата срещу закриването на съдилища

Подкрепиха ги и съдии…

"Статистиката е, че около 20% от лицата, които са подсъдими, са оправдани. За какво извънредно правосъдие говорим? По-голямата част от актовете ни преминават успешно инстанционния контрол през Върховния касационен съд, което говори достатъчно ясно за нашата ефективност." - констатира той.

Ушев се спря и на коментарите в публичното пространство за професионалните качества на магистратите, работещи в специализирания съд.

"Всички тези хора са минали законоустановени конкурсни процедури пред ВСС, за да бъдат назначени като съдии в Специализирания наказателен съд. Нещо повече - тук има допълнително изискване за стаж, за разглеждане само на наказателни дела. Освен това съдиите от Апелативния наказателен съд, са избрани от комисия от Върховния наказателен съд. Като повечето от тях имат над 20 години съдийски стаж." - обясни Георги Ушев.

Според него идеите за закриване на спецсъдилищата са се появили, след като някои лица са станали подсъдими.

"Тези въпроси започнаха да се поставят след прехвърляне на подсъдността за така наречената корупция по високите етажи на властта на Специализирания наказателен съд. И след постъпилите при нас дела с подсъдими лица - твърде заможни, така да кажем. Тогава всъщност се появиха такива идеи за закриването ни. В контекста на обсъжданата съдебна реформа, която се подготвя, и този законопроект за промени в Закона за съдебната власт мога да кажа, че той предвижда единствено механичното закриване на специализираните съдилища, на специализираните институции като цяло, без обаче да предвижда заместващ механизъм за борба с корупцията по високите етажи на властта, за разглеждане на делата за организирана престъпност, каквито именно бяха препоръките на Европейската комисия през 2009 и 2010 година." - подчерта Ушев.

Стефан Янев: Изкореняването на корупцията минава през съдебна реформа

Стефан Янев: Изкореняването на корупцията минава през съдебна реформа

Корупцията у нас - с дълбоки корени, застрашава устоите на демокрацията