Главният прокурор Иван Гешев награди прокурори, следователи, съдебни служители и представители на СВР, ДАНС и МВР за отлично изпълнение на служебните задължения по разследване на престъпления по глава Първа от Наказателния кодекс (НК), съобщиха от прокуратурата.

Церемонията беше в зала "Тържествена" на Съдебната палата. Отличени бяха и служители от Бюро по защита, както и представители на Служба "Военно разузнаване", Държавна агенция "Национална сигурност", Министерство на вътрешните работи и Главна дирекция "Съдебна охрана".

Мотивът за наградите бяха разследвания за ръководене и участие в група за извършване на престъпления против Републиката) и по чл.104, ал.1 от НК (шпионство в полза на чужда държава), уточняват от прокуратурата.

Това е списъкът на част от отличените:

Красимира Филипова, заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура, бе наградена с плакет "Прокуратура на Република България";

Пламена Цветанова, заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура, бе отличена с предметна награда "Награден нож";

Сийка Милева, говорител на главния прокурор, бе отличена с плакет "Прокуратура на Република България";

Полк. Велко Атанасов, и.д. директор на Служба "Военно разузнаване";

Димитър Георгиев, председател на Държавна агенция "Национална сигурност". С плакет и знак "Прокуратура на Република България" бяха наградени и служители на Държавна агенция "Национална сигурност";

Главният секретар на МВР главен комисар Ивайло Иванов;

Прокурорите и съдебните служители от отдел 01 "Специализиран" във Върховна касационна прокуратура и завеждащият отдела прокурор Ваня Стефанова, получиха отличие плакет "Прокуратура на Република България";

Полк. Елин Алексов, административен ръководител на ВОАП, бе награден с отличие "Кортик на Прокуратурата на Република България";

Полк. Данчо Данов, заместник военно-апелативен прокурор във Военно-апелативна прокуратура, получи отличие плакет "Прокуратура на Република България";

Полк. Момчил Бенчев, прокурор във Военно-апелативна прокуратура, бе отличен с "Награден нож";

Полк. Адалберт Кръстев - административен ръководител на ВОП-София, е с отличие "Кортик на Прокуратурата на Република България";

Отличие плакет "Прокуратура на Република България" получиха полк. Стоян Лазаров - заместник военно-окръжен прокурор във Военна-окръжна прокуратура-София (ВОП-София), подп. Петър Димов - заместник военно-окръжен прокурор във ВОП-София, майор Генка Брезашка-Вучкова - прокурор във ВОП-София, подп. Юлиан Лефтеров - прокурор във ВОП-София, следователите във ВОП-София - полк. Явор Бояджиев, подп. Георги Зарев, подполковник Вихър Михайлов, полк. Христо Христов, полк. Добрин Маринов, полк. Емил Ханджийски;

Отличие плакет "Прокуратура на Република България" получиха още: подп. Ивайло Цончев - военен следовател във Военно-следствен участък-Бургас към Военно-окръжна прокуратура-Сливен, , военен следовател във Военно-окръжна прокуратура-Пловдив, подп. Даниел Геров - военен следовател във Военно-следствен участък-Варна към Военно-окръжна прокуратура-Сливен, подп. Георги Василев - заместник военно-окръжен прокурор във Военно-окръжна прокуратура-Сливен, полк. Данчо Славов - прокурор във Военно-следствен участък-Варна към Военно-окръжна прокуратура-Сливен, и полк. Станимир Чернев - прокурор във Военно-окръжна прокуратура-Сливен;

Отличие "Служебна Благодарност" получиха и съдебни служители от Военна-окръжна прокуратура - София.

Иван Гешев отличи със знак "Прокуратура на Република България" и служители от Бюро по защита при главния прокурор.

С плакет "Прокуратура на Република България" бяха отличени и служители от Дирекция "Публична комуникация".