Жена, ударила директорка на детска градина, е наказана с глоба 1300 лева, съобщиха от районната прокуратура в Павликени.

Обвинителите са предложили на съда да я освободят от наказателна отговорност и да бъде санкционирана само с административно наказание. Магистратите са приели желанието на прокурора и са наложили само глоба на Салиме Х.

Тя е призната за виновна за това, че през лятото в павликенското село Дъскот е влязла в двора на детска градина и ударила Пенка Б., която е директор на заведението.

В резултат й е причинила лека телесна повреда.

Всичко започнало оттам, че Салиме дълго време не плащала таксата за градината, където ходело детето й. Тя подала заявление до директорката, че желае хлапето да посещава и да се храни в градината и подписала декларация, че ще плаща до 10-то число на месеца таксата за предходния месец.

След дълго време "прескачане" на плащанията, отишла и заявила, че след малко ще ги направи накуп. Искала само да отиде до банкомат, за да си изтегли пари. Обещала, че до 10.00 ч. същия ден ще плати всички дължими такси за цялата година, които възлизали на около 200 лв.

Според обвинението - след разпит на ръководството на градината, станало ясно, че Салиме всеки месец вземала детски надбавки, но винаги намирала причина да не плати дължимата в детската градина такса. Овсен това и ставала агресивна, когато й се поставял този въпрос.

Към 16.30 ч. Салиме Х. влязла заедно с двете си децата в двора на детската градина, приближила директорката, която била с гръб към нея, и започна да я удря, крещейки, че не желае да й искат повече пари.