Горски инспектори при Регионална дирекция по горите - Бургас съставиха общо 22 акта за бране на гъби в големи количества.

Актовете са за бране на манатарки в големи количества, с цел продажба. Освен това брането унищожава мицела. Заловените в крачка са били санкционирани.

14 от издадените актове са за нарушаване на горското законодателство за ползване на недървесни горски продукти, без издадено позволително. Другите 8 акта са за извършването му по начин, който уврежда или унищожава находищата на манатарки. Нарушителите са хванати в рамките на една седмица в землището на селата Присад и Вършило в община Созопол.

Горски задържаха камион с незаконна дървесина във видинско

Горски задържаха камион с незаконна дървесина във видинско

Незаконно са отсечени 5 куб. м. дървесина

Горските в Бургас са съставили още 14 акта за същия период от време. Установените нарушения са за добив на дървесина без издадено писмено позволително; сеч на немаркирани дървета; за нефункциониращи системи за видеонаблюдение на обекти за съхраняване, преработка и търговията с дървесина; транспортиране на дървесина немаркирана и непридружена с превозен билет.