Върховната административна прокуратура установи нарушения в 157 наредби, касаещи застрояване и опазване на озеленените площи на териториите на общините. Става въпрос за действащи наредби в общините Пловдив, Варна, Велико Търново, Плевен, Русе, Сливен, Благоевград, Враца, Кюстендил, Кърджали, Перник, Силистра, Търговище, Монтана, Созопол, Поморие, Царево, Трявна, Казанлък, Девин, Ботевград, Троян, Димитровград, Асеновград, Сапарева баня, Тетевен, Драгоман, Доспат, Свиленград, Минерални бани, Оряхово, Горна Оряховица, Симеоновград, Харманли, Доспат, Тополовград и др.

Разкрити са случаи, в които се допуска възможност в обществените паркове и градини да се разполагат кафенета, сладкарници и други покрити обекти в нарушение на Закона за устройство на територията.

Нарушения са констатирани и относно разрешената площ на преместваемите обекти, които могат да се поставят в паркове и градини. Според Закона подобни обекти могат да заемат до 10% от площта на имота, но в редица общини е установено различно съотношение.

Пловдивчани негодуват срещу цигански катун насред Дондуковата градина

Пловдивчани негодуват срещу цигански катун насред Дондуковата градина

Три ромски фамилии са се настанили в района на Природонаучния музей

Върховната административна прокуратура е установила и норми, с които са регламентирани състави на административни нарушения в противоречие със закона. Най-честите случаи са на въвеждане на незаконосъобразни санкции по отношение паркирането на автомобили в паркове и градини, замърсяването на озеленените площи, неспазването на забраните за извеждането на кучета без повод, а на агресивни кучета - и без намордник, както и за разхождането на кучета на детски площадки.

Сред нарушенията са и предвиждането на режим за използване на озеленените площи, различен от Закона за местните данъци и такси. В закона се регламентира, че за ползване на терени, които са общинска собственост, се внася такса. От своя страна местните власти изискват заплащане на наем и така компрометират интересите на общината, защото за целта трябва да бъде сключен договор, а за събиране на таксата - не.

В други подзаконови актове има възможност за промяна на предназначението на озеленените площи, което е непозволено по закон с изключение на случаите, когато това се прави с цел изграждане на елементи на техническата инфраструктура или на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната. В общински наредби обаче местните власти не правят подобно разграничение.

Пловдивчани протестират срещу унищожаването на парк

Пловдивчани протестират срещу унищожаването на парк

Теренът бил 100% частен, но върху него не можело да строи

В някои от неизрядните разпоредби се дава възможност кметове на общини да овластяват други лица да издават наказателни постановления, чрез които се налагат санкции за нарушения.

До момента заради образуваните преписки са подадени над 100 протеста до административните съдилища.

Проверката на Върховната административна прокуратура продължава.