Тричленката на ВАС отстрани от поста му кмета на община Благоевград. Върховният административен съд потвърди решението на Административен съд - Благоевград.

Тричленен състав на Върховния административен съд остави в сила решение № 104 от 22 януари 2020 г. на Административен съд - Благоевград. С решението си административният съд в Благоевград е отменил решение на ОИК - Благоевград №300-МИ/20.12.2019 г., с което е отхвърлено искане за предсрочно прекратяване на мандата на кмета на Община Благоевград

Отстраняват кмета на Благоевград заради фирмата му

Отстраняват кмета на Благоевград заради фирмата му

Не е заличил в законовия срок за заличаване, а е я прехвърлил на сина си

Делото във ВАС бе образувано по касационни жалби на ОИК - Благоевград и на избрания за кмет на община Благоевград инж. Румен Томов. С него се обжалва решението на Административен съд - Благоевград.

Съдът се позова на чл. 41, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, според който в едномесечен срок от обявяването на изборните резултати новоизбраният кмет трябва да прекрати дейността и/или да освободи заеманата длъжност. За това той уведомява писмено председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.

В съдебната практика, се приема, че при прекратяване на търговска дейност, избраният представител на местната власт трябва да уведоми писмено председателя на общинския съвет и Общинската избирателна комисия. "Законовите предпоставки в нормата на чл. 41, ал.3 ЗМСМА са кумулативни, а неизпълнението им води до предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на общината", пишат от ВАС.

Избраният кмет на община Благоевград е заличил своето ЕТ от Търговския регистър, но извън законовия срок, който започва да тече от 4 ноември 2019 г.

И ВАС потвърди, че Стойно Чачов вече не е кмет на Стрелча

И ВАС потвърди, че Стойно Чачов вече не е кмет на Стрелча

Кметовете нямат право на търговска и стопанска дейност

Припомняме, заради подобен казус с поста се раздели и кметът на Стрелча Стойно Чачов.