От Асоциация "Прозрачност без граници" не са съгласни с обсъжданите промени в антикорупционния закон, които изключват общинските съветници от кръга на лицата, заемащи висши публични длъжности, поради което няма да бъдат задължени да декларират своето имущество и интереси пред антикорупционната комисия.

От "Прозрачност без граници" напомнят, че приетият в началото на 2018 г. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество вече е бил многократно изменян, като първите промени са били извършени още през март миналата година. Тогава изискването за деклариране на имущество и интереси от общинските съветници беше отложено за есента на 2019 г., като мотивът за решението бе, че не е редно общинските съветници да научават за изменения по средата на мандата.

С предложенията за изменение в антикорупционния закон, внесени на 17 декември 2018 г., се предлага изключване на категорията "общински съветници" от кръга на лицата, заемащи висши публични длъжности. Мотивът е, че големият брой на общинските съветници ще "блокира системата за деклариране", както и че "ще са необходими много повече човешки и материални ресурси, които ще са значителни, в сравнение с постигане на някакъв конкретен положителен резултат при деклариране от тази категория лица".

Без дебати депутатите приеха промени в антикорупционния закон

Без дебати депутатите приеха промени в антикорупционния закон

Цели се пълна защитата на държавния интерес и ефективност на гражданската конфискация

По повод дискусията по темата от Асоциация "Прозрачност без граници" посочват, че:

  • Съгласно Конституцията общинските съвети са най-висшия орган на представителната демокрация на местно ниво. По тази причина от Асоциацията не смятат за логично общинските съветници да се изключат от обхвата на антикорупционния закон.
  • Обстоятелството, че общинските съвети разполагат с власт да вземат важни решения за живота на гражданите и развитието на бизнеса на местно ниво, както и да управляват обществените ресурси е аргумент, който изисква прилагане на повече инструменти за публичност и прозрачност в тяхната работа, а не на ограничаването им, като това се отнася и за общинските съветници.
  • Относно опасенията, че антикорупционната агенция не разполага с капацитет за проверки на декларациите за имущество и интереси на общинските съветници, от "Прозрачност без граници" подчертават, че новият антикорупционен закон е предвидил адекватен набор от правомощия и ресурси за изпълнение на работата на КПКОНПИ чрез децентрализация на системата за установяване на конфликт на интереси и по този начин над 1800 самостоятелни органа и комисии на местно ниво ще установяват и санкционират конфликт на интереси по отношение на 120 000 служители.
  • По отношение на аргументите за нецелесъобразност за ангажиране на допълнителни материални ресурси от организацията посочват, че противодействието на корупцията не е икономическа дейност, а ангажимент на държавата към гражданите и бизнеса.
С нов антикорупционен закон вливат няколко институции в една комисия

С нов антикорупционен закон вливат няколко институции в една комисия

Създават комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Ефективността на превенцията и противодействието на корупцията не се измерва с обикновени калкулации за съотношение между вложени и възвърнати ресурси, а с търсения резултат - ограничаване на корупцията във всички значими области на обществения живот, създаване на среда, която не допуска нейното разпространение и осигуряване на благоприятни условия за дейност на всички граждани, икономически субекти, публични институции и обществени структури, категорични са от "Прозрачност без граници".

По тази причина те настояват за създаването на всеобхватна система за деклариране и проверки на лицата, заемащи публични длъжности, което предполага запазването на категорията на общинските съветници в обхвата на антикорупционния закон.